Stor haeder til ame­ri­kansk fa­mi­lie­bil

Bil Magasinet (Denmark) - - VERDEN I BAKGEAR -

EN­DE­LIG har film­bran­chen få­et øj­ne­ne op for den sto­re ind­sats, al­ver­dens bi­ler har gjort i film og tv gen­nem år­ti­er­ne. Chevro­let Su­bur­ban er ik­ke sa­er­lig kendt i Eu­ro­pa – men i USA er det en form for gi­gan­tisk fol­ke­vogn, og net­op på grund af den sto­re ud­bre­del­se er den med i fle­re film end no­gen an­den “sku­e­spil­ler”. En Chevy Su­bur­ban er re­gi­stre­ret 1.750 gan­ge i film og tv. Den ind­sats er nu veks­let til en stjer­ne for så­kaldt “Award of Ex­cel­len­ce” på Hol­lywood Walk Of Fa­me, som lig­ger i del­sta­ten Los An­ge­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.