VI SY­NES

Bil Magasinet (Denmark) - - DUEL | HOT HATCHES -

I sid­ste en­de er val­get mel­lem de to un­der­hol­den­de hatchbacks me­re li­ge, end man skul­le tro, ik­ke mindst når man ta­ger pri­ser­ne i be­tragt­ning. Så me­get de­sto me­re in­ter­es­sant er det, at det er Ford, der her de­mon­stre­rer for BMW, hvor­dan man la­ver en sjov GTI uden at gø­re den an­stren­gen­de i dag­lig brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.