KIA SORENTO 2,2 CRDI VI­SION

Bil Magasinet (Denmark) - - KOENIGSEGG -

Kia Sorento er den stør­ste SUV i det eu­ro­pa­ei­ske mo­del­pro­gram, og den nu­va­e­ren­de kan fås med syv sa­e­der, og ef­ter som den helt nye Sorento ik­ke er ble­vet min­dre i stør­rel­se, er der alt grund til at tro, det­te fort­sat er en mu­lig­hed. Kia forta­el­ler sam­ti­dig at Sorento er byg­get på en helt ny plat­form, som og­så skal bru­ges til an­dre af de­res SUV’ER i frem­ti­den. Sorento bli­ver en del af Kia’s glo­ba­le li­neup, hvil­ket be­ty­der, at den og­så skal kun­ne sa­el­ges i USA. Det kan må­ske for­kla­re ba­gen­de­de­sig­net, som er me­re mar­kant end ele­gant.

Vi sy­nes

Den nye Kia Sorento la­der til at bli­ve et frisk pust i Su­v­klas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.