Bil Magasinet (Denmark) - - VER­DEN I BAK­GEAR -

Det ame­ri­kan­ske fir­ma Newport Con­ver­tib­le En­gi­ne­e­ring har la­vet en helt spe­ci­el Tesla Mo­del 3. De har, kort sagt, kap­pet ta­get af og gjort bi­len til en ca­bri­o­let. Det er på alle led­der og kan­ter en sinds­syg idé at få – og ik­ke mindst ud­fø­re. Aer­lig talt, så har 4-dørs ca­bri­o­le­ter al­drig rig­tig va­e­ret sa­er­lig vel­lyk­ke­de. Om­byg­nin­gen ko­ster ca. 200.000 kr., og den kan na­ep­pe god­ken­des i Dan­mark.

I Dan­mark ko­ster den bil­lig­ste Mo­del 3 369.900 kr. Og så må du smi­de 200.000 kr. oven i for om­byg­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.