RE­DAK­TIO­NEN

... om hvil­ken Pors­che 911 Turbo vi drøm­mer om.

Bil Magasinet (Denmark) - - VELKOMMEN -

MIKKEL THOMSA­GER

Che­fre­dak­tør

For mig er RUF CTR, og­så kal­det “Yel­low­bird”, den mest unik­ke af al­le 911 Turbo. Mest på grund af Nür­bur­gring-vi­deo­en fra 1987.

FRE­DE­RIK T. FREY

Re­dak­tions­chef

Jeg har et skønt min­de om en 991 Turbo S på Ky­a­la­mi-ra­cer­ba­nen... men 964 er min ynd­lings­ge­ne­ra­tion – Turbo el­ler ej.

AN­DERS RI­CH­TER

Di­gi­tal ud­vik­lings­chef

Jeg elsker spejla­eg, så jeg snup­per den flot­te søv­far­ve­de 996 Turbo, der står i ga­ra­gen – el­ler en 993 Turbo.

STE­EN BACHMANN

Ek­stern re­dak­tør

Jeg vil ger­ne be­de om en 964’er i ra­cing gre­en, der har va­e­ret om­kring Sin­ger i Los An­ge­les. Kan jeg få så­dan en?

SØ­REN JUUL Jour­na­list

Det er sva­ert at sva­re på, da de jo min­der me­get om hin­an­den. Men jeg ta­ger den hur­tig­ste, se­ne­ste ge­ne­ra­tion 992 Turbo S.

MAT­HI­AS BRANDT Jour­na­list

Den er nem - det må uden tvivl va­e­re Pors­che

911 Turbo i før­ste ge­ne­ra­tion 997 Turbo med ma­nu­el gear og Mez­ger-mo­tor! MAT­HI­AS RAIANI LAR­SEN

Art Di­rector

Me­ter­bredt, rødt re­fleks­bånd med Pors­che’s nav­ne­tra­ek, bre­de hof­ter og en vul­ga­er ha­e­kvin­ge som et spi­se­bord. År­gang ’78, tak!

JACOB DALBY

Fre­elan­ce-jour­na­list

Jeg har desva­er­re ik­ke kørt man­ge ge­ne­ra­tio­ner 911 Turbo, men jeg har kørt den se­ne­ste – og dén ta­ger jeg ger­ne med hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.