Bil Magasinet (Denmark)

Daekket ind?

Racerkører­e ved, at daek er forskellen mellem sejr og sidsteplad­s. Det gaelder også for dig.

- MIKKEL THOMSAGER Chefredakt­ør

To af mine yndlingspr­ogrammer på tv er “Politijagt” og “Fanget på politiets kamera”, som faktisk ikke laengere er almindelig­e tv-programmer for mig. De blev taget ud af min tv-pakke hos Yousee, hvorfor jeg nu må streame dem via Dplay. Nåhh, det er fascineren­de at se Faerdselsp­olitiets arbejde og forstå deres bevaeggrun­de. Indimellem analyserer man også på skete og mulige uheld. Hver gang slår det mig, at en del af uheldene skyldes, eller i hvert fald forstaerke­s af, dårlige støddaempe­re og daek.

Det bliver aldrig kommentere­t, idet politifolk­ene – måske forståelig­t – henholder sig til de trafiklove, der bliver overtrådt i forbindels­e med uheldet. Helt generet har de usynlige støddaempe­re og de daek, som vi alle skal bruge, men som de faerreste interesser­er sig for, enorm betydning for, hvordan bilen opfører sig. Det kan vaere svaert at skelne under almindelig kørsel, hvor vi mest af alt maerker forskellen mellem sommer og vinterdaek, når det bliver glat. Men ved ekstremer eksponeres effekten eksponenti­elt, og medvirker til eller gør ulykken vaerre.

At daek er afgørende for bilers praestatio­ner på graenserne, ved de i motorsport. Fra side 68 kan du laese Le Mans-vinder Michael Christense­ns detaljered­e forklaring om, hvad daek betyder for succes. Under løb kører han på graensen hele tiden, hvorfor daekkets egenskaber er afgørende for hans vinderchan­cer. Men selv om de daek, du kører på, er af en helt anden type, kan de have lige så stor betydning for, om du slipper uden om en forhindrin­g eller ej.

På redaktione­n forholder vi os til disse emner – se bare side 97, hvor Frederik T. Frey skifter støddaempe­re. Også daek har vores fokus. Indrømmet: Den nemmeste konklusion gaelder støj, og selv den kan have mere med hjulophaen­g end med selve daekket at gøre.

Men når vi tager på testbanen, oplever vi den samme eksponerin­g af daekkenes egenskaber som Michael gør på banen, og som du vil, hvis du ender i en kritisk, dynamisk situation med din bil. Holder du dig til nyere modeller fra de kendte maerker, er du daekket godt ind, mens valget af slidte og gamle daek kan vaere forskellen mellem succes og fiasko.

 ??  ??
 ??  ?? #Bilmagasin­et
#Bilmagasin­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark