Bil Magasinet (Denmark)

Minimal kabine og skålformed­e stole

-

Kabinen er en videreudvi­kling af 812 Superfast, hvor instrument­bord og midterkons­ol er bevaret. De to dørpaneler er redesignet for at saenke vaegten, og her er endnu mere omfattende brug af kulfiber og Alcantara for at spare vaegt og skabe den rette stemning af motorsport.

Det lille tykke rat tager bare 1,9 omgang fra fuldt udslag i den ene til den anden side – almindelig­e biler bruger ofte 2,5 omgange eller mere. Derfor oplever man, at den store Ferrari i den almindelig­e 812 Speciale-variant bider sig unaturligt ind i sving med en utrolig høj hastighed – det vil kunne opleves endnu mere udtalt i 812 Competizio­ne. Al primaer betjening af bilen foregår på rattet. Det gaelder også det, som i andre biler sidder på stilke bag rattet. Her er der ingen stilke på ratstammen, men gearskifte­paler i hver side bag rattet.

 ??  ?? Målet er, at cockpittet skal have et udtryk, der reflektere­r ånden fra 70 år i motorsport.
Målet er, at cockpittet skal have et udtryk, der reflektere­r ånden fra 70 år i motorsport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark