Bil Magasinet (Denmark)

STORE FLYTTEDAG

Vestsjaell­ands Bilmuseum bliver til Haaning Collection, når op imod 100 biler flytter lokation fra Saeby i Vestsjaell­and til helt nyetablere­de museumslok­aler i Bagsvaerd nord for København. Bil Magasinets Mikkel Thomsager påtog sig at flytte én bil.

- Tekst Mikkel Thomsager Foto A. Hansen

Stålblå røg fylder lokalet, da den grå Saab springer i gang. Aerlig talt: Det er en ordentlig røgsky, den sender ud på samlingen af biler, der fylder bag Saab’en. Duften af olieblande­t benzin er ikke til at tage fejl af.

Der bliver helt tåget i lokalet, inden Saab’ens 2-takter prutter sig til ro i ujaevn, høj tomgang, sådan som en 2-takter gør. Der er ingen tegn på uregelmaes­sigheder. Røgen til trods virker alt tilsynelad­ende som det skal. I stedet for motorolie kører en 2-takter på olieblande­t benzin, så den skal ryge.

Det tilrøgede lokale er et af flere, der gør det ud for Vestsjaell­ands Bilmuseum, som Erik Haaning har opbygget over mere end 30 år. Samlingen har i årtier haft hjemme i en tidligere sengefabri­k i Saeby mellem Slagelse og Kalundborg. Fabrikken har huset mere end 100 klassikere og youngtimer­e fra isaer 60’erne og 70’erne. De fleste af bilerne var helt almindelig­e i det danske trafikbill­ede engang, hvorfor en tur gennem raekkerne er et glaedeligt gensyn for mange aeldre bilister. Yngre bilister får en 3D-fortaellin­g der forklarer, hvor nutidens biler kommer fra.

Det er denne fortaellin­g, der nu flytter fra den gamle sengefabri­k til helt nyetablere­de museumloka­ler, opbygget til formålet i Bagsvaerd nord for København, og Saab’en er blandt de første biler, der tager turen på egne hjul med mig bag rattet. Bag mig kører en brun Ford 26M P7 Coupé kørt af det nye museums direktør, Anders Bilidt, som starter den 6-cylindrede Ford-motor med vaesentlig mindre dramatik end Saab’en.

Min Saab 96 er typisk for Vestsjaell­ands Bilmuseum. En gang var det en af Danmarks mest udbredte modeller. I dag eksisterer maerket slet ikke, og 96’eren med 2-taktsmotor er en sjaeldenhe­d.

“Jeg har haft en forkaerlig­hed for Saab, siden jeg oplevede Kjeld Hansen køre Saab på Roskilde Ring som ung i 60’erne. Jeg har haft rigtig mange Saab’er og faldt for denne, da jeg så den i en annonce for 17 år siden,” forklarer Erik Haaning, som kender historiern­e om hver eneste bil i samlingen.

 ??  ?? Den stålblå røg har lagt sig bag den grå Saab 96, der er klar til turen på tvaers af Sjaelland.
Den stålblå røg har lagt sig bag den grå Saab 96, der er klar til turen på tvaers af Sjaelland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark