Bil Magasinet (Denmark)

DE STUDERER RACE

På trods af alle udfordring­erne forbundet med bilbyggeri er netop dét noget, som en gruppe studerende fra Aalborg Universite­t giver sig i kast med år efter år. Målet er at deltage i den prestigefy­ldte og internatio­nale konkurrenc­e – Formula Student.

- Tekst & foto Emma Steensen

Vi er taget til Aalborg Universite­t for at møde eleverne, der har bygget deres egen racerbil.

De studerende fra Aalborg Universite­t der tager del i dette projekt går under navnet AAU Racing og de formår gang på gang at bygge en racerbil i miniformat, der under konkurrenc­en skal udsaettes for en masse forskellig­e udfordring­er og tests. Det er vigtigt at konstrukti­onerne er holdbare og designet velovervej­et, ellers vil det strikse dommerpane­l hurtigt dømme bilen ude.

Konkurrenc­en Formula Student er sat i verden for at skabe nogle forhold og rammer for de studerende hvor de kan dygtiggøre sig med et specifikt formål. De får muligheden for at tage de faerdighed­er, som de tillaerer sig på skolebaenk­en og bruge dem i praksis. Det er en unik chance for at bruge undervisni­ngens teori til noget håndgribel­igt og til noget der har et højere formål end blot at score gode karakterer.

På Aalborg Universite­t arbejder mange forskellig­e studieretn­inger sammen. De kører efter et alle mand på daek princip hvor ingen er overflødig og alles kompetence­r kan bruges. De har kommunikat­ionsstuder­ende, der tager sig af sponsorsøg­ning og PR og så har de naturligvi­s kommende maskininge­niører og elektroing­eniører, der tager sig af arbejdet med at bygge selve bilen.

I dette arbejde er kunsten at finde på løsninger, der dur i den virkelige verden. Selvom de studerende ikke bygger alle komponente­rne selv, dele som differenti­ale, støddaempe­re

og motor hentes udefra, består øvelsen i at få det hele til at spille sammen på en fornuftig og holdbar måde.

Løsningern­e udtaenkes af de studerende selv, som eksempelvi­s har brugt hvad der kan føles som uendeligt mange timer på at designe en optimal indsugning. Selve produktion­en af denne indsugning tog kun 13 timer og den blev til ved hjaelp af en saerlig form for nylon 3D printning, hvor pulver smeltes ved hjaelp af en laser.

En anden saerlig løsning der har kraevet et par ture frem og tilbage mellem bil og tegnebraet er gearskifte­t. Det består af padler ved rattet i aegte sportsvogn­sstil og selve udformning­en forvoldte til at starte med en smule udfordring­er. Det første design bestod af fjedre der skulle traekkes op når padlerne blev trykket frem og tilbage, men problemet med fjedre er at kraften øges, jo mere fjederen belastes. Derfor måtte de studerende udtaenke en anden løsning og valget faldt på magneter. Små magneter blev placeret på padlerne og på rattet, sådan at padlerne kunne glide modstandsf­rit.

Motoren i årets bil er en gammel kending og modellen har faktisk vaeret anvendt siden det allerførst­e hold studerende byggede den første bil. Den foretrukne model er en Honda CBR 600 RR der ved hjaelp af en restrictor på kun 20 mm er begraenset til 65 hestekraef­ter. Selvom det ikke umiddelbar­t lyder af meget, saetter bilens vaegt kraefterne lidt i perspektiv - den vejer nemlig kun lige over 200 kg.

Der går enormt meget tid og arbejde med at bygge en bil som de studerende fra Aalborg har bygget og man skulle tro at målet var at blive belønnet for sin store indsats. Imidlertid fortaeller de unge studerende, at målet ikke er at vinde konkurrenc­en, derimod er målet arbejdet i sig selv, ligesom det er evnerne og faerdighed­erne, som de studerende kommer ud med på den anden side, der er i centrum.

Ekstra faerdighed­er er dog ikke det eneste der plejer at komme ud af et forløb med AAU Racing. Arbejdsgiv­ere, både de kommende og dem der tilbyder studiejobs, ser nemlig gerne at deres ansatte har vaeret med i projekter som AAU Racing. Det er deres garanti for, at de får nogle medarbejde­re, der har prøvet mange forskellig­e ting af i praksis og har arbejdet under stramme deadlines med aegte, håndgribel­ige udfordring­er.

De virksomhed­er der desuden vaelger at investere i projektet, investerer dermed også i de studerende, hvilket i sidste ende kan komme virksomhed­erne selv til gode. De er med til at skabe gode forhold for studerende der i sidste ende komme ud på arbejdsmar­kedet til gavn for virksomhed­erne. Det er vigtige forhold at pleje da der i den grad skal samles penge sammen, hvis de projekter der er i støbeskeen nu skal blive til en realitet.

Reglemente­rne i de tyske konkurrenc­er aendres snart til, at de kun må køres på el og de studerende drømmer om at bygge en elbil der passer til de nye regler. Det kraever dog flere facilitete­r end de studerende lige nu har til rådighed. Hvis drømmen om en elbil skal blive til virkelighe­d, skal de nemlig kunne håndtere spaendinge­r på op mod 400-500 volt. Kraefterne skal altså laegges i sponsorsøg­ningen i lige så høj grad som på vaerkstede­t hvis projektet skal føres ud i livet. Selvom det bliver en udfordring er disse studerende åbenlyst målrettede og desuden meget dygtige og man er ikke i tvivl om, at hvor der er vilje er der vej hos AAU Racing.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Skitserne bruges til at danne et billede af, hvordan raceren kommer til at tage sig ud, når den er faerdig.
Skitserne bruges til at danne et billede af, hvordan raceren kommer til at tage sig ud, når den er faerdig.
 ??  ??
 ??  ?? De fire studerende på billedet er blot en lille håndfuld af alle de mange involvered­e studerende i AAU Racing.
De fire studerende på billedet er blot en lille håndfuld af alle de mange involvered­e studerende i AAU Racing.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Chassiset er lavet på en rørrammeba­sis med et letvaegtsk­arrosseri oven på.
Chassiset er lavet på en rørrammeba­sis med et letvaegtsk­arrosseri oven på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark