Bil Magasinet (Denmark)

Importør og forhandler

- Tekst Mikkel Thomsager Foto A. Hansen

Efter otte år er Toyota’s luksusafde­ling, Lexus, atter klar med naesten fuldt program i Danmark. Den danske Toyota-importør har etableret en saerlig Lexus-butik i importøren­s eget hovedkonto­r i Søborg uden for København, og fra oktober kan danske kunder vaelge mellem seks modeller.

exus er et konstruere­t bilmaerke ud fra vision om, at lave verden bedste bil. Projekt “Flagship One” blev lanceret af Toyota’s davaerende formand Eije Toyoda i 1983. De følgende seks år blev produkter, maerke og udtryk skabt fra bunden af og lanceret med luksusmode­llen LS400 som konkurrent til BMW 7-serie i 1989 og kort efter den mindre Es-model, der konkurrere­r med BMW 5-serie.

Markedsint­roduktione­n fandt sted i USA, og siden har maerket haft amerikansk fokus, selv om de fleste modeller bygges i Japan. Lexus har således også vaeret blandt de første bilmaerker til at adoptere hybrid-teknologie­n, der har defineret Lexus i USA. Alle model-serier fås med hybrid.

Lexus kom til Europa i 1990 og efterfølge­nde til Danmark med beskeden succes. Lexus startede i Danmark med nogle få forhandler­e fordelt over hele Danmark, men endte med at have en ene-forhandlin­g i København, som gav op i 2013, hvor Lexus satsede på hybrid-teknologi, som da ikke passede til de danske afgiftsreg­ler. Siden har maerket ikke vaeret repraesent­eret i Danmark, men bilerne kan serviceres i Højbjerg og Brøndby.

Efter at nye afgiftsreg­ler i Danmark højere grad tilgodeser hybridbile­r, meddelte Toyota i 2019, at Lexus ville blive reintroduc­eret i Danmark via en stor københavns­k bilforhand­ler, der skulle saelge biler fra importøren­s hovedkonto­r, der meget passende har hjemme i et industrikv­arter i Søborg, med Audi- og Jaguar-forhandlin­ger som naboer på hver sin side og en Mercedes-forhandler som genbo.

Corona udsatte projektet, men nu åbner forhandlin­gen så i de oprindelig­e lokaler hos importøren og med importøren selv som forhandler.

Allerede i løbet af 2022 vil Toyota Danmark sikre, at Lexus kan få større udbredelse i Danmark, men hvordan ligger endnu ikke fast. Service af Lexus kan dog finde sted hos udvalgte autorisere­de Lexus-reparatøre­r – naermere bestemt Via Biler A/S i Brøndby ved København og i Højbjerg ved Aarhus.

 ??  ?? Lexus’ nye show room hos Toyotaimpo­rtøren i Søborg er allerede fyldt op med fem modeller.
Lexus’ nye show room hos Toyotaimpo­rtøren i Søborg er allerede fyldt op med fem modeller.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark