Bil Magasinet (Denmark)

STILSTANDS­FORSIKRING OG AFMONTERIN­G AF NUMMERPLAD­ER

-

I en dom fra 2019 fastslog byretten, at en hovedaktio­naer ikke skulle beskattes af rådighed over fri bil i den periode, hvor bilen var stilstands­forsikret, hvor bilens nummerplad­er var afleveret til en forsikring­smaegler, og hvor bilen var henstillet i hovedaktio­naerselska­bets lagerlokal­e, beliggende cirka otte km fra hovedaktio­naerens bopael. Før 2019-dommen har det i praksis kun vaeret accepteret, at rådigheden over fri bil var afskåret i forbindels­e med stilstands­forsikring, hvis bilen var afregistre­ret, og nummerplad­erne var afleveret til Motorstyre­lsen. Efter dommen har Skattestyr­elsen accepteret, at det er muligt at afskaere rådigheden over fri bil, selv om nummerplad­erne ikke afleveres hos Motorstyre­lsen, men hos et forsikring­sselskab eller eventuelt en forsikring­smaegler. Hvis en indregistr­eret bil er ejet af dit eget selskab, og du vil undgå beskatning af fri bil til rådighed: skal der i husstanden vaere yderligere personbile­r til rådighed, der opfylder husstanden­s transportb­ehov skal bilen vaere egnet til de opgaver, der skal udføres i selskabets interesse skal nummerplad­erne vaere afmonteret og afleveret hos forsikring­sselskab eller forsikring­smaegler skal bilens forsikring aendres til en stilstands­forsikring skal bilen henstilles en vis distance fra hovedaktio­naerens private bopael og i øvrigt ikke benyttes i perioden. Det vil efter Skattestyr­elsens opfattelse fortsat ikke vaere muligt at deponere nummerplad­erne hos advokat eller revisor.

 ??  ?? Prisen er endnu ikke gået amok på 1980’er-biler som Mercedes 190 E 2,3-16 Evo 2 og BMW M3.
Prisen er endnu ikke gået amok på 1980’er-biler som Mercedes 190 E 2,3-16 Evo 2 og BMW M3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark