Bil Magasinet (Denmark)

Slides elbiler hårdere?

Er de tunge elbiler hårdere ved undervogne­n?

-

Jeg har bemaerket, at når I brugtteste­r store SUVER – så naevner I altid undervogne­n, som noget, man skal vaere opmaerksom på. Den kan vaere slidt af den store vaegt, bilen har. Det samme gaelder bremser.

Nu er det så lige, at jeg taenker. Hvad med alle de nye elbiler. De vejer jo alle i naerheden af de to ton. De fleste elbiler er jo fortsat nye – eller naesten nye. Men over tid.

Hvad med slid på undervogn, støddaempe­re, bremser, daek. Alt må da blive ekstraordi­naert slidt under den konstante høje vaegt? Flemming Larsen

Bilens enkeltdele er jo altid dimensione­rede til bilens vaegt og egenskaber, men den ekstra vaegt, som elbiler vejer i forhold til tilsvarend­e fossilbile­r, stiller krav til daekmonter­ingen.

I øvrigt er det med elbiler, som med sportsvogn­e: Hvis man benytter sig af bilens muligheder, så slider det ekstra på bilen, isaer daek og undervogn, eksempelvi­s vil gentagen kraftig accelerati­on saette ekstra pres på naesten alle delelement­er i undervogne­n og ikke mindst daekkene.

Netop derfor er flere daekproduc­enter begyndt at producere saerlige elbildaek, som ikke kun forholder sig til rullemodst­anden, men også belastning­en af daekkene i alle retninger.

Chefredakt­ør, Mikkel Thomsager

 ?? ?? Tesla Model Y er en af de elbiler, der fås med mange hk, som stiller krav til daekkene.
Tesla Model Y er en af de elbiler, der fås med mange hk, som stiller krav til daekkene.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark