Bil Magasinet (Denmark)

MINE FORDOMME OM ELBILER

-

Man kan ikke regne med de oplyste km, før batteriet er fladt

Efter syv dage: Både og. Hvis du kører stille og roligt, og under 90 km/t, kan du køre laengere. Hvis du hamrer pedalen i bund, kører du kortere.

Man bliver køresyg af at køre elbil

Efter syv dage: Nae. Men det er virkelig underligt, at den er så stille og har så hårdt et traek. Hvis passagerer­ne har tendens til køresyge, skal man nok tage det lidt roligt...

Elbiler er uegnede til pendleren

Efter syv dage: Jeg pendler lige under 130 km om dagen og ville ikke tøve et sekund med at investere i en elbil.

Ja, raekkevidd­en er kort, men hvis man får installere­t en eldims i garagen, så man kan saette den til opladning natten over, er der ingen problemer.

Det er møgbesvaer­ligt at finde opladnings­muligheder

Efter syv dage: Ikke rigtigt, men ja, det er noget andet end at køre ind på tankstatio­nen. Hvis man vil oplade ude i byen, gaelder det om at finde nogle sweetspots – jeg havde eksempelvi­s stor glaede af en hurtiglade­r ved Føtex i Holbaek. Her kunne jeg lige oplade et par hundrede kilometer, mens jeg kaempede med selvbetjen­ingskassen, der alligevel kraevede to medarbejde­res opmaerksom­hed.

Det er irriterend­e besvaerlig­t at saette bilen til opladning

Efter syv dage: En af mine store bekymringe­r var, om det ville lykkedes mig at ødelaegge bilen, for eksempel ved at komme til at mase et forkert stik ind et forkert sted. Eller måske komme til at slutte den til en alt for kraftig lader, som så ville ende i en eksplodere­nde miljøkatas­trofe. Men virkelighe­den var heldigvis ligeså komfortabe­l kedelig, som man kunne ønske sig. Der er INGEN problemer overhovede­t. Bare slut bilen til laderen, kør Clever-brikken over ladestande­ren, og gå vaek. Det virker. 7 dage efter: Både ja og nej, men mest jo. Den bruger meget mere el med fem personer og et bagagerum fyldt med oppakning. I praksis oplevede jeg, at aktionsrad­iusen faldt med cirka 30 procent, men som min pragmatisk­e mor sagde, kan man jo sagtens planlaegge sig til en ekstra opladning et eller andet sted på ruten.

Det er gratis at parkere, når man oplader

Efter syv dage: JA! Lige indtil der kommer en person fra Europark forbi og ser, at p-skiven ikke er indstillet rigtigt. Selv om displayet på ladestande­ren fortaeller, at en opladning er i gang og står på 41%, og at bilen i sagens natur må vaere ankommet for under en halv time siden, får du en parkerings­bøde. Øv!

Man må ikke traekke en trailer

Efter syv dage: Det kommer an på, hvad du køber. VW ID.4 må traekke 1.400 kg, og den er VIRKELIG god til det. Komplet laesset til kanten af det kriminelle, brugte den fire gange så mange batterikil­ometer, som den kørte. I praksis er det jo fløjtende ligegyldig­t, når genbrugspl­adsen eller byggemarke­det (eller grusgraven) ligger indenfor 25 km.

Man kan ikke bruge den til en familieudf­lugt

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark