Bil Magasinet (Denmark)

1 BREMSEEVNE­R

-

“DET NYE BRIDGESTON­E-DAEK UNDERSTREG­ER DEN VOLDSOMME UDVIKLING, DER HELE TIDEN FINDER STED INDEN FOR VINTERDAEK.”

Årets vinterdaek­test omfatter Michelin Alpin 6 og Nokian WR Snowproof, som også deltog i vinterdaek­testen sidste år, samt Bridgesone Blizzak LM005 og Continenta­l’s helt nye Wintercont­act TS870, der afløser TS860, som har placeret sig i toppen af vinterdaek­tests i flere år.

Continenta­l’s overgang til det nye TS870 synes problemfri med gennemgåen­de flotte praestatio­ner i alle kategorier bortset fra decideret is, hvor testens nye spiller Bridgeston­e Blizzak LM005 til gengaeld stiller med et overrasken­de godt resultat for et daek af denne type.

Karakteren 6 på is er faktisk en saerdeles god praestatio­n, for et mellemeuro­paeisk vinterdaek, som de fire daek i denne afdeling betegnes.

Ved vinterdaek­testen 2020, klarede både Michelin og Nokian sig bedre end

BEDST BLANDT DE DANMARKS-EGNEDE

konkurrent­erne i bremsetest­ene, men i 2021-testen bliver de sat på plads af de to nye spillere i klassen, og isaer Bridgeston­e’s praestatio­n er bemaerkels­esvaerdig, omend daekket betaler lidt for gevinsten i denne disciplin, med ringere praestatio­ner i andre discipline­r.

Uanset understreg­er det den voldsomme udvikling, der finder sted inden for daek i almindelig­hed og vinterdaek i saerdelesh­ed. Der er virkelig meget at hente ved at vaelge et vinterdaek af nyeste type, og det vel at maerke uanset om man kører i en gammel eller en ny bil.

Typisk for vinterdaek af den mellemeuro­paeiske type, klarer alle fire daek sig godt i sne. Men det er bemaerkels­esvaerdig, at det finske Nokian-daek, der dog produceres i Rusland, nøjes med karakterer 12 ud af 20. “Teknikens Världs” vinterdaek­test omfatter flere daek, end de naevnte i denne test. Svenskerne har således både pigdaek og det, der hedder skandinavi­ske vinterdaek, som egner sig til hårdere vintervejr, end det, vi normalt bliver udsat for i Danmark. Pointskala­en går op til 20, selv om topresulta­tet her er 16.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark