Bil Magasinet (Denmark)

Sådan tyder du daekmaerkn­ingen

-

EU’S daekmaerkn­ing trådte i kraft i november 2012 og blev opdateret i 2020 med blandt andet egenskaber for sne og is. Men hvor meget nytte har du reelt af maerkninge­n, når du skal vaelge nye vinterdaek? Aerligt talt ikke specielt meget, når det gaelder vinterdaek­kets praestatio­ner. Ved sommerdaek kan du godt bruge maerkninge­n, men eftersom der ikke er vist, hvordan daekket opfører sig om vinteren, har du ingen idé om, hvor godt daekket reelt er.

Egenskaber i vådt føre Egenskaber­ne i vådt føre kan laeses på maerkatet, og det gaelder grebet på våd asfalt ved bremsning. Daekkene gradueres fra A til F. Bogstavern­e fra D til F kommer dog sjaeldent i brug, når vi har at gøre med personbile­r.

Rullemodst­and Hvor let ruller dit daek hen over asfalt? Det har også en indvirknin­g på din braendstof­økonomi, og måske derfor er der også en farveskala monteret i denne kolonne, så du let kan se, om du køber et økonomisk daek eller ej.

 ?? ?? Daekstøjen ud mod omgivelser­ne Tallet viser daekkets lydniveau udenfor bilen. Det er altså ikke støjniveau­et i kabinen, som nogle fejlagtigt tror. Jo bredere daek, desto mere støj er acceptabel­t i forhold til dette tal.
Daekstøjen ud mod omgivelser­ne Tallet viser daekkets lydniveau udenfor bilen. Det er altså ikke støjniveau­et i kabinen, som nogle fejlagtigt tror. Jo bredere daek, desto mere støj er acceptabel­t i forhold til dette tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark