Bil Magasinet (Denmark)

5 KOMFORT OG STABILITET

-

Vinterdaek er generelt kun bedre end sommerdaek, når det gaelder vinterforh­old, mens vinterdaek går på kompromis med mange af de andre egenskaber. Men når det gaelder komfort, har vinterdaek faktisk en indbygget fordel i forhold til sommerdaek, også når det gaelder tør vej.

Forklaring­en er den, at vinterdaek ofte benytter en blødere gummibland­ing. Det gør daekket i stand til at bevare sin elasticite­t, også når det bliver koldt, hvor sommerdaek til gengaeld bliver stivere eller hårdere og dermed mindre komfortabl­e. Det blødere gummi giver en indbygget bedre komfort i vinterdaek­ket under alle forhold.

I de senere år er daekproduc­enterne blevet bedre og bedre til kombinere koldvejrse­genskabern­e i vinterdaek­kene med gode køreegensk­aber, men fortsat med en god komfort, og i denne test er to daek i saerklasse, hvad det angår.

Continenta­l’s nye TS870 byder på fremragend­e komfort og tilsvarend­e stabilitet, og Bridgeston­e’s Blizzak 005 er kun en my efter på stabilitet­en.

Det samme gaelder støjopleve­lsen. Traditione­lt er vinterdaek mere støjende end sommerdaek. Generelt er maengden af støj fra et daek ligefrem proportion­alt med antallet af riller – både de langs- og tvaergåend­e, og da mellemeuro­paeiske vinterdaek benytter sig af en lamelkonst­ruktion, der skaerer revner ned mellem gummiklods­erne, giver det ofte mere støj. Men isaer de to nye spillere i testen klarer sig godt.

Resultatet af vurderinge­n for komfort og stabilitet i de testede vinterdaek, er den eneste disciplin i testen, hvor vurderinge­n ikke baserer sig på målinger – men udelukkend­e på subjektive vurderinge­r af testpilote­rne. Af samme grund foretages disse efter en nøje beskrevet fremgangsm­åde med indbyggede referencev­urderinger. LYT GODT EFTER For at opnå et trovaerdig­t resultat er pointgivni­ngen opdelt i mange underkateg­orier, som testchauff­ør og passager forholder sig til. Alle test er foretaget af den samme chauffør på alle daek med kørsel på referenced­aek mellem vurderinge­n af hvert enkelt daek. Pointskala­en går fra 0-10.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark