Bil Magasinet (Denmark)

FLYVENDE BILER KAN LANDE

-

I Storbritan­nien åbner Urbanair Port nu verdens første lufthavn for flyvende biler og droner, der både skal transporte­re mennesker og varer. På sigt er det meningen, at Urban-air Port vil bygge 200 lufthavne over hele verden. Den første, som nu bygges i Storbritan­nien, har til formål at indsamle tilstraekk­elig informatio­n og data, så denne viden kan implemente­res i de kommende lufthavne.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark