Bil Magasinet (Denmark)

Historielø­s

Mange nye bilmaerker kommer til Danmark uden historie og fortid. Det gør dem karakterlø­se.

-

Den forgangne måned fik vi adgang til Kia EV6 GT i Danmark. Det er den laenge ventede 585-hestes variant af Kia’s succesfuld­e elbil. Siden modellen blev afsløret, har vi glaedet os til den Kia, der kunne ses som elbilernes svar på det, vi kendte som Gti-modeller i 00’erne. Vi bookede omgående FDM Sjaellands­ringen for at teste “Driftmode”, altså et køreprogra­m der gør det let at køre sidelaens med bilen. Det gik ikke helt som forventet (se hvad der skete fra side 90), men den mytiske fortaellin­g om bilen potentiale og evner voksede.

Den slags er eksempelvi­s en original Mini proppet med. Altså historier om praestatio­ner, evner, meritter og steder, sammenhaen­ge og optraedene­r, som bilen har medvirket i. Det gør jo grundlaegg­ende ikke noget for din brug af bilen i din hverdag, men du kører rundt med historiern­e som en del af bilens virkelighe­d, og det influerer på din opfattelse af, hvad du kører i. Få en af de fantastisk­e historier, der har skabt begrebet, som Thomas Jensens hårdt pumpede rally-mini fra side 80.

Begrebet er ikke unikt for biler. Det gaelder alle maerkevare­r. De er dyrere end ukendte maerker, selv om kvaliteten ikke nødvendigv­is er bedre. Vi køber ind i en historien, der fortaeller noget om mig, fordi jeg har valgt dét produkt. Men det gaelder i endnu højere grad for biler, dels fordi biler i sig selv er en dyr forbrugsgo­de, og dels fordi du fylder bilen med dig selv og sidder som i et udstilling­svindue bag rattet, når du kører.

Det er udfordring­en for de mange nye maerker, der introducer­es i Danmark i øjeblikket. Fra side 74 kan du finde oversigten over de nye biler, der kommer til Danmark naeste år, og herunder flere helt nyt maerker. Det kan vel vaere fine biler, der gør alt eller meget rigtigt og fornuftigt, men det giver os stadig ikke rigtig en idé om, hvad der er for en bil. For der følger ingen historie med, og så har vi ikke noget at relatere til.

For nogle modeller og maerker, bliver det historielø­se historien i sig selv. Altså det at modellen hedder noget sjovt, ser helt anderledes ud og at den kommer fra et sted, vi ikke har hørt om. Det kan maerker og modeller måske leve af i en periode, men det tror jeg ikke, de kan på laengere sigt.

MIKKEL THOMSAGER

Chefredakt­ør

@ mikkelt@bilmagasin­et.dk

 ?? ??
 ?? ?? #Bilmagasin­et
#Bilmagasin­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark