Bil Magasinet (Denmark)

Stadig fossiler

Endelig en elbil med en dynamisk interessan­t køreopleve­lse – men vi kører også (fortsat) V12.

- MIKKEL THOMSAGER Chefredakt­ør @ mikkelt@bilmagasin­et.dk

På Bil Magasinet skriver vi om alle de nye biler, vi kan få adgang til. Altså: Kan vi komme bag rattet af en ny bil, så rapportere­r vi om vores oplevelser. Enhver historie får dog en journalist­isk prioriteri­ng, der også gaelder omfang, men vi skriver om dem alle.

For tiden er der en voldsom tilgang af elektriske biler. Procentvis er der større tilgang i producente­r og importører­s produktpor­tefølje, end i de danske nybilsregi­streringer, men da redaktione­ns arbejde følger de nye biler, får vi adgang til en overvaegt af nye elbiler.

En ting er, hvad vi har adgang til, noget andet er, hvad du interesser­er dig for. Det bekymrer vi os endnu mere om. Vi oplever en konstant stigende interesse for elbiler, om end den er større på bilmagasin­et.dk end i det trykte Bil Magasinet. Faktisk synes der at vaere en stor efterspørg­sel ikke bare på test og informatio­n om elbiler, men på alt hvad der handler om at holde fut i elbilen, eksempelvi­s prisen på at lade fra en ladestande­r.

På papiret er vi mere forsigtige med elbilerne, ikke mindst fordi papiret i højere grad repraesent­erer passionen ved biler, og den kniber det med i elbiler. Ikke nødvendigv­is blandt elbilister, meni udvalget af elbiler er der endnu langt mellem de, hvor du bliver glad for den del af køreopleve­lsen, der raekker ud over stilhed og et kvikt afsaet.

Så meget desto mere begejstret blev jeg for den nye Maserati Granturism­o. Den fås både som benzin- og som elbil, og her oplevede jeg for første gang nogensinde en elbil, der dynamisk set er mere involveren­de at køre i – end benzinvari­anten af samme bil. Laes alt om den nye Maserati fra side 56. Artiklen efter, fra side 64, gaelder Ferrari’s nye familiebil, den 5-dørs Purosangue, som ikke er en elbil. Tvaertimod er det en fuldblodsf­errari med V12-benzinmoto­r uden nogen form for hybridtils­kud. Søren Juuls begejstrin­g for bilen er til at få øje på, og sådan er vi sikkert mange, der vil glaede os over velspinden­de benzinmoto­rer, laenge efter EU har forbudt salg af nye fossilbile­r i 2035.

Eu-vedtagelse­n, der blev endeligt vedtaget i februar, kom dog med en ikke helt uvaesentli­g undtagelse: Bilproduce­nter, der laver faerre end 1.000 biler om året, må fortsat producere benzinbile­r. Caterham, Morgan og danske Agile og Zenvo med flere kan med andre ord fortsat producere biler. Vi lover, at de fremadrett­et vil bliver prioritere­t højt.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark