Bil Magasinet (Denmark)

SUV med god samvittigh­ed

Med EQS SUV kan du køre rundt i en monster-suv med god samvittigh­ed – sådan da. Til gengaeld er der mere S-klasse i den, end der nogensinde har vaeret i benzinvari­anterne.

-

Den store bil saetter af i stilhed, som var du i kirken efter altergang, og accelerere­r med overbevisn­ing som en troende til et bønnemøde, før den laegger sig til ro som en hellig på sit dødsleje. Her er en naesten religiøs atmosfaere af overskud bag rattet. Det kunne vaere beskrivels­en af en hvilken som helst Mercedes S, GLS eller andre af de store, luksuriøse Mercedes-modeller med rigelig motorkraft, og i den henseende gør det faktisk knapt en forskel, at EQE SUV er en elbil.

Men det er det, og det gør dig i stand til at saette dig til rette på første, anden eller tredje saederaekk­e med selvsikker overbaeren­hed, hvis du tror på, at batteriern­e er produceret menneskeva­erdigt, og at du overser den signifikan­te køreklare vaegt på 2,8 ton.

Hvis vi dermed har parkeret de moralske kvababbels­er, kan vi gå til køretøjet. EQE og EQS var de første modeller på en helt ny platform, hvor batteriern­e ligger i ét plan i gulvet som en del af den baerende konstrukti­on.

De to sedaner udmaerker sig ved en usaedvanli­g lav luftmodsta­nd takket vaere et vindglat karrosseri, som i nogen grad er kommet til verden på bekostning af den visuelle skønhed men til gavn for elforbruge­t, som er overrasken­de lavt for modellerne­s størrelse.

Efterfølge­nde er de to kommet i Suv-udgaver. EQS SUV er den største, som takket vaere en akselafsta­nd på 321 cm giver plads til tre saederaekk­er, hvoraf den tredje udgøres af klapsaeder, der giver plant bagagerums­gulv, når de er klappet ned.

Suv-formen giver mere plads i kabinen i nogen grad på bekostning af de vindglatte former. Det koster på raekkevidd­en, som officielt er 594 km takket vaere et kaempe batteri på 108,4 kwh (netto), som til gengaeld bidrager vaesentlig­t til den høje vaegt.

Suv-formen tager lidt af det vindglatte håndsaebef­ormede design, der klaeber sig til sedanerne, hvilket i min religiøse overbevisn­ing gør SUV’EN til en smukkere bil.

Den store bil kan knapt køre fra sin høje vaegt, men så laenge man nyder komforten, er der ingen vaegt at maerke. Da bliver eldrift blot et tilskud af luksus i form af stilfaerdi­g fremfaerd og kvikt antrit, som klaeder sig for en Mercedes S-klasse.

 ?? ?? Mens EQS kun må traekke 750 kg, så klarer EQS SUV 1.800 kg. Anhaengert­raek er tilkøb til 12.481 kr.
Mens EQS kun må traekke 750 kg, så klarer EQS SUV 1.800 kg. Anhaengert­raek er tilkøb til 12.481 kr.
 ?? ?? ▲ Skaerme bag er en del af AMG Business Class pakke til 245.000 kr.
▲ Skaerme bag er en del af AMG Business Class pakke til 245.000 kr.
 ?? ?? ▶ Instrument­erne sidder underligt højt, men de fungerer godt.
▶ Instrument­erne sidder underligt højt, men de fungerer godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark