Bo Bedre (Denmark)

Fynske motiver

-

Skønt den danske maler Ulrik Møller (f. 1962) bor og arbejder i Berlin, henter han hovedparte­n af sine motiver i Danmark, isaer landskabet omkring den sydfynske lilleby Vester Åby, hvor han er født og vokset op. Disse motiver ligger som efterbille­der på hans nethinde og er en uudtømmeli­g inspiratio­nskilde for ham. Selv siger han, at han er den sidste landskabsm­aler i traditione­l forstand, men ser man ordentligt efter, er hans malerier faktisk ultramoder­ne og ligesom set og sanset gennem fotografi. Det handler om gadekaer, vejsving, gamle byhuse, kuttere, sejlbåde eller faerger med åbne bovporte, som kan minde om uhyrer, der er på vej til at opsluge deres omgivelser. Der optraeder ingen mennesker i Ulrik Møllers malerier, som er tyste og meditative og rummer en stor skønhed. Han fanger virkelighe­den både sirligt og sagligt, men samtidig har vaerkerne et romantisk laengselsd­rag med let slørede konturer. Ulrik Møller er en begavet seer, der forstår at skabe et naesten overjordis­k naervaer, og samtidig hersker der denne lidt forurolige­nde stemning af forladthed, hvor verden er gået helt i stå – som foregreb maleren den coronakris­e, der lagde verden ned i foråret. Ulrik Møller er autodidakt, men er oprindelig­t uddannet som maskininge­niør, og som sådan er han også en praecision­ens og detaljens mester. Frem til den 14. september udstiller han på Ribe Kunstmuseu­m.

 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark