Sa­et fut i ju­le­tryk­ke­ri­et

Bolig Magasinet - - JULEINSPIR­ATION -

Kar­tof­fel­tryk er ge­ni­alt til børn, for­di det er nemt, og de lyn­hur­tigt kan se, hvad det bli­ver til. Sam­ti­dig er der et hav af må­der at bru­ge kar­tof­fel­tryk­ket på bag­ef­ter. For­vandl det til kra­em­mer­hu­se, gu­ir­lan­der, hjer­ter og stjer­ner. Brug det som ga­ve­pa­pir, el­ler sa­et de al­ler­fi­ne­ste i en ram­me som en ju­le­ga­ve. Det skal du bru­ge: Ba­ge­kar­tof­fel, ma­ling, pen­sel og pa­pir – og en ur­tek­niv, som bru­ges af en vok­sen. Va­elg ger­ne en vand­ba­se­ret ma­ling som gou­a­che, der er me­re ma­et­tet end akva­rel­ma­ling, og brug akva­rel­pa­pir, som er tykt, og der­for ik­ke krøl­ler. Så­dan gør du: Tag en ba­ge­kar­tof­fel (el­ler fle­re), ska­er den over, og ska­er med en ur­tek­niv det møn­ster, I ger­ne vil tryk­ke. Gå all-in på jul med et ju­le­trae, en ga­ve, et hjer­te, en stjer­ne – el­ler lav enk­le møn­stre som prik­ker, stre­ger, tre­kan­ter el­ler en lil­le pil, hvis det ik­ke be­hø­ver va­e­re ju­let. Mal på kar­to­f­len med en pen­sel, og tryk ned mod pa­pi­ret. Gå amok i far­ver – el­ler stil kun et par far­ver frem, hvis du ger­ne vil ha­ve en be­stemt far­ve­hold­ning, fx ju­le­rød og gran­grøn. Lad pa­pi­ret tør­re, før du for­vand­ler det til fx et kra­em­mer­hus, og saml med en lim­pi­stol, det er bed­re til det tyk­ke pa­pir end en limstift.

Brug de fi­ne kar­tof­fel­tryk til kra­em­mer­hu­se, ju­le­hjer­ter, el­ler klip strim­ler, og flet en klas­sisk ju­le­stjer­ne.

Gou­a­che-ma­lin­gen og akva­rel­pa­pi­ret er fra Pan­du­ro, mens pens­len er fra Sø­stre­ne Gre­ne.

Brug en ur­tek­niv til at ska­e­re de møn­stre, I ger­ne vil tryk­ke. Hold det en­kelt og uden for man­ge små de­tal­jer.

Blå, grøn, gul ... Lad ba­re bør­ne­ne gå ba­na­nas i far­ver, det kan der kom­me no­get vir­ke­lig fint ud af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.