Bolig Magasinet - - VI BE­SØ­GER -

3 “Det hjalp me­get på rum­for­de­lin­gen, at vi sat­te va­eg­gen op. Nu fø­ler vi, at vi har et sove­va­e­rel­se. Sam­ti­dig har vi skabt plads til kon­tor og gar­dero­be” 1 Halvva­eg­gen ska­ber en hu­le om­kring sen­gen. For at un­der­stre­ge den hyg­ge­li­ge fø­lel­se er va­eg­gen ma­let sand­far­vet. Bil­le­det er et sil­ke­tryk gen­skabt af ma­ler­me­ster Hei­di Zil­mer. 2 På den an­den si­de af va­eg­gen er par­rets gar­dero­be. Det ly­se ud­tryk bli­ver brudt af en va­eg fyldt med far­ve­ri­ge pla­ka­ter. Bog­kas­ser­ne er købt brugt li­ge­som skam­len, der op­rin­de­ligt stam­mer fra Sta­tens Forsk­nings­in­sti­tut. 3 Den rå va­eg ved so­fa­en blev til en dag, hvor Freja kom til at pil­le i det lø­se ta­pet og ik­ke stop­pe­de, før va­eg­gen var helt fri.

1

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.