“DET TOG MIG NOG­LE ÅR AT REN­SE UD I AL­LE DE TING, DER VAR I HU­SET, OG FÅ DET GJORT TIL MIT EGET“

Bolig Magasinet - - VI BESØGER -

På var­me da­ge bli­ver spi­sestu­en flyt­tet ned på stran­den. På den­ne stra­ek­ning kom­mer der ik­ke fle­re ba­de­ga­e­ster, end at møb­ler­ne får lov at stå i fred, og og­så er til gla­e­de for de an­dre som­mer­hus­ga­e­ster, der ger­ne bli­ver in­vi­te­ret til im­pulsi­ve froko­ster.

Grøn­ne gre­ne fra ha­ven gi­ver det enk­le, ly­se sove­va­e­rel­se liv. På sen­ge­bor­det står bil­le­der fra trak­tør­ste­dets ung­dom, som Gry har fun­det på Lo­kal­hi­sto­risk Ar­kiv.

Skab ae­g­te som­mer­nostal­gi med mas­ser af ly­se, let­te to­ner og lidt mørkt, rustikt trae som kon­trast.

Man­ge af de fi­ne, gam­le som­mer­hus­møb­ler fulg­te med hu­set, da Gry over­tog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.