Ho­spi­ta­ler

BT - - NYHEDER -

Man­ge plan­lag­te ik­ke-aku­t­te ope­ra­tio­ner og un­der­sø­gel­ser vil bli­ve ud­skudt/af­lyst. Al­le akut sy­ge vil bli­ve be­hand­let. Dis­se om­rå­der er und­ta­get fra kon­flikt: Al­le aku­t­mod­ta­gel­ser samt akut- og trau­me­af­de­lin­ger, al­le kra­ef­taf­de­lin­ger, al­le ha­e­ma­to­lo­gi­ske af­de­lin­ger (blod­syg­dom­me) og he­le det pa­e­di­a­tri­ske om­rå­de (børn).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.