Bor­ger­ser­vi­ce

BT - - NYHEDER -

Sto­re de­le af den bor­ger­vend­te ser­vi­ce i kom­mu­ner­ne vil bli­ve luk­ket. Det vil for ek­sem­pel ram­me ud­ste­del­se af pas og kø­re­kort, la­e­ge­valg og re­gi­stre­ring af flyt­nin­ger. Bi­bli­o­te­ker, kom­mu­na­le tand­kli­nik­ker, job­cen­tre og ad­mi­ni­stra­tio­nen i kom­mu­ner­ne vil og­så bli­ve ramt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.