Fol­kekir­ken

BT - - NYHEDER -

I Hels­in­gør Stift, som stra­ek­ker sig over he­le Nord­s­ja­el­land og ned om­kring Kø­ben­havns Stift til Is­høj, er 44 ud af 62 overenskom­stan­sat­te pra­e­ster ud­ta­get til strej­ke. Det kan be­ty­de, at kon­fir­ma­tio­ner, be­gra­vel­ser, gud­stje­ne­ster og an­dre kir­ke­li­ge hand­lin­ger ud­sky­des og/el­ler af­ly­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.