Fly­tra­fik

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Luft­havn går stort set fri, men Navi­air, som står for fly­ve­l­e­del­se, kan ik­ke af­vi­se, at det kan få ind­fly­del­se på fly­tra­fik­ken, at 100 ud af 650 an­sat­te er ud­ta­get til strej­ke. Det bli­ver van­ske­ligt at kom­me til luft­hav­nen, da sto­re de­le af den of­fent­li­ge trans­port er luk­ket ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.