Of­fent­lig trans­port

BT - - NYHEDER -

Stort set al tog­tra­fik vil iføl­ge Ba­nedan­mark bli­ve indstil­let – bå­de fjern-, re­gio­nal-, gods- og S-tog. Der kan va­e­re en­kel­te pri­va­te­je­de jer­n­ba­ner, der fort­sat vil kø­re, men kon­flik­ten vil som ud­gangs­punkt lam­me tog­tra­fik­ken i he­le lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.