Po­li­ti sø­ger ukendt mand i volds­sag

BT - - NYHEDER -

En 26-årig mand blev nat­ten til søn­dag bragt til ho­spi­ta­let med livs­far­li­ge kva­e­stel­ser, ef­ter at han var ble­vet fun­det i be­vidst­løs til­stand i Hol­ba­ek.

Det op­ly­ser Lars Ga­lasz, vagt­chef ved Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

»Me­get ty­der på, at han har va­e­ret ud­sat for vold – pri­ma­ert om­kring ho­ve­d­et. Han er ble­vet un­der­søgt, og la­e­ger­ne vur­de­rer, at han er i livs­fa­re, da han har blød­nin­ger i hjer­nen,« si­ger vagt­che­fen. Det 26-åri­ge of­fer er fra lo­ka­l­om­rå­det i Hol­ba­ek. Han er ik­ke kendt af po­li­ti­et, og hans på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Man­den blev ind­bragt på ho­spi­ta­let af en ukendt per­son, der hur­tigt for­svandt igen. Po­li­ti­et øn­sker at snak­ke med den­ne mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.