Hjem­me­va­er­net får nyt gear

BT - - NYHEDER -

Hjem­me­va­erns­folk er klar til me­re ud­rust­ning og mi­li­ta­er tra­e­ning i stil med rig­ti­ge sol­da­ters. Det har va­e­ret et øn­ske i lang tid, si­ger for­mand for Hjem­me­va­er­nets Lands­råd Claus Lem­m­ing. Han ta­ger så­le­des godt imod for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sens (V) og Dansk Fol­ke­par­tis Sø­ren Es­per­sens mel­ding i en kro­nik i avi­sen Dan­mark om, at de vil ud­sty­re de cir­ka 14.000 ak­ti­ve hjem­me­va­erns­folk som sol­da­ter i for­sva­ret. For­svars­for­li­get, som lø­ber frem til 2023, in­de­hol­der en ek­stra­be­vil­ling til hjem­me­va­er­net på 400 mil­li­o­ner kro­ner. De penge skal bru­ges på nyt ma­te­ri­el, me­re mi­li­ta­er tra­e­ning og en sta­er­ke­re re­k­rut­te­rings­ind­sats, ly­der det fra de to po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.