Uden prins Hen­rik

BT - - NYHEDER -

Gal­le­ri­e­jer Pa­tri­cia As­ba­ek, der var prins Hen­riks na­e­re ve­nin­de og sam­men med sin mand re­gent­par­rets man­ge­åri­ge ven­ner, del­ta­ger ik­ke i sam­men­kom­sten på Dron­nin­gens fød­sels­dag, men sen­der et kort og si­ne var­me­ste tan­ker. »Jeg hå­ber, at fa­mi­li­en vil bak­ke op om hen­de på da­gen, for det har man brug for,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.