BLÅ BOG

BT - - NAVNE -

Gift med Ja­cob Grøn­lyk­ke, der er en del af fa­mi­li­en bag Lø­gis­mo­se, som for nog­le år si­den blev solgt til en ka­pi­tal­fond. Har to døtre, den ae­ld­ste fra det før­ste ae­g­te­skab, den yng­ste fra det nu­va­e­ren­de. Har net­op truk­ket sig til­ba­ge fra Heart­Ma­de, som hun stif­te­de i 1997. La­ver al­drig af­ta­ler om søn­da­gen. Den dag er hel­li­get geno­p­lad­ning hjem­me i pri­va­ten med ud­sigt over Kon­gens Ha­ve i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.