Holm er vildt im­po­ne­ret

’Val­gren er kom­met i en liga for sig selv’, me­ner sport­s­di­rek­tø­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ’’ At la­ve de re­sul­ta­ter på en en­kelt for­års­sa­e­son. Det er alt­så im­po­ne­ren­de Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør Sø­ren Paa­ske | spa@bt.dk

Bri­an Holm er dybt im­po­ne­ret af Mi­cha­el Val­gren, ef­ter den dan­ske cy­kel­ryt­ter søn­dag ef­ter­mid­dag strøg helt til tops i for­års­klas­si­ke­ren Am­stel Gold Ra­ce.

Sej­ren i det pre­sti­ge­fyld­te hol­land­ske løb er den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på et Val­gren-for­år, som iføl­ge Bri­an Holm er helt ek­stra­or­di­na­ert.

»Man skal hu­ske på, at ud over sej­ren i Am­stel så vandt han Het Nieuws­blad tid­li­ge­re i år, li­ge­som han blev num­mer fi­re i Flan­dern Rundt. Så al­le­re­de der sy­nes jeg, man kan si­ge, at han er i en liga for sig selv. Der er han kom­met,« si­ger Holm, der kom­men­te­re­de lø­bet for Eu­rosport, og fort­sa­et­ter:

»At la­ve de re­sul­ta­ter på en en­kelt for­års­sa­e­son. Det er alt­så im­po­ne­ren­de. Det er me­re, end man­ge an­dre la­ver i en hel kar­ri­e­re,« ly­der det fra Holm.

Cool­ness og po­wer i fi­na­len

Den man­ge­åri­ge sport­s­di­rek­tør hos Team Qu­i­ck-Step Flo­ors er spe­ci­elt im­po­ne­ret over Mi­cha­el Val­grens cool­ness og po­wer i fi­na­len, hvor han sat­te al­le stor­fa­vo­rit­ter­ne til va­egs.

»Man skal se på den må­de, han vin­der på. Han kø­rer fra en grup­pe med samt­li­ge fa­vo­rit­ter. Sa­gan, Val­ver­de og så vi­de­re. Det er alt­så sta­er­kt,« si­ger Holm, som og­så de­ler ro­ser ud til dan­ske Jakob Fuglsang, der hjalp sin Asta­na-hold­kam­me­rat til sejr.

»Fuglsang har li­ge så stor del i det. Han kør­te og­så rig­tig godt. Den må­de, de (Val­gren og Fuglsang, red.) stak på på skift, var frem­ra­gen­de. De var de smar­te­ste,« si­ger han.

Et af de stør­ste dan­ske re­sul­ta­ter

De stør­ste ro­ser går dog – na­tur­lig­vis – til Mi­cha­el Val­gren, som med sej­ren i Am­stel Gold Ra­ce nu kan pra­le af at va­e­re man­den bag et af de al­ler­stør­ste re­sul­ta­ter i dansk cy­kel­sports hi­sto­rie, me­ner Bri­an Holm. »Det bli­ver ik­ke me­get bed­re end det her. Det na­er­mer sig jo, da Bjar­ne (Ri­is, red.) vandt Am­stel, og Rolf (Sø­ren­sen, red.) vandt Flan­dern og Lie­ge-Ba­stog­ne-Lie­ge i 1990’er­ne. Og med tan­ke på al­le Val­grens re­sul­ta­ter i det her for­år … Jeg kan ik­ke min­des no­gen dan­sker, der har pra­este­ret det sam­me. Så jeg vil kal­de det for det bed­re dan­ske for­år no­gen­sin­de. Og det er jo ik­ke en­gang slut end­nu,« på­pe­ger Bri­an Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.