Bon­do er po­si­tiv ef­ter for­hand­lin­ger

BT - - NYHEDER -

For­ligs­man­den har kaldt al­le par­ter i overenskomst­for­hand­lin­ger­ne til at for­hand­le i dag klok­ken 10.

Det er po­si­tivt, at al­le par­ter skal sid­de un­der sam­me tag, vur­de­rer An­ders Bon­do, der er la­e­rer­nes for­mand og for­mand for For­hand­lings­fa­el­les­ska­bet.

»Vi hav­de så­dan lidt en frygt for, at når vi mød­tes i mor­gen (i dag, red.), så var det for at drøf­te, om vi skul­le kon­sta­te­re et sam­men­brud el­ler drøf­te, om vi skul­le ud­sky­de kon­flik­ten. Men så mø­des vi fak­tisk i mor­gen for at for­hand­le. Det sy­nes jeg er rig­tigt po­si­tivt,« si­ger la­e­rer­nes for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.