Ar­ka­e­o­lo­ger fin­der mønt­er fra Blå­tands tid

BT - - NYHEDER -

Ar­ka­e­o­lo­ger har gjort et us­a­ed­van­ligt fund på en mark på Tys­klands stør­ste ø, Rü­gen, i Øster­sø­en.

Her er der fun­det halska­e­der, arm­bånd, per­ler, en Thors ham­mer og smyk­ker, skri­ver Flens­borg Avis.

Der­u­d­over blev der fun­det over 500 mønt­er, hvoraf cir­ka 100 kan ha­ve til­hørt den tid­li­ge­re dan­ske kon­ge Ha­rald Blå­tand.

»Skat­ten er det stør­ste fund af Blå­tand-mønt­er i det syd­li­ge Øster­sø­om­rå­de og der­med af ene­stå­en­de be­tyd­ning,« si­ger ar­ka­e­o­log og ud­grav­nings­le­der Mi­cha­el Schir­ren til den ty­ske avis Welt.

Ar­ka­e­o­lo­ger­ne fandt iføl­ge Flens­borg Avis skat­ten i we­e­ken­den.

Ha­rald Blå­tand var kon­ge i Dan­mark fra om­kring 958 til sin død om­kring 987.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.