DAN­MARKS BED­STE

BT - - NYHEDER -

VUR­DE­RING La­e­rer­ne skal ha­ve er­fa­rin­gen til at ob­ser­ve­re ele­ver­ne, og hvor­dan de får mest ud af un­der­vis­nin­gen. Nog­le ele­ver la­e­rer bedst ved at va­e­re uden­for og få mo­tion. An­dre ved at bru­ge de­res ha­en­der

»Børn er me­get for­skel­li­ge, og la­e­rer­ne skal ha­ve et in­di­vi­du­elt fo­kus på den en­kel­te elev, li­ge fra de be­gyn­der i 0. klas­se til de for­la­der sko­len ef­ter 9. klas­se,« si­ger Pe­ter Ras­mus­sen.

Han for­kla­rer, at sko­len op­de­ler ele­ver­ne ef­ter hold, alt ef­ter hvor­dan de la­e­rer bedst.

»La­e­rer­ne skal ha­ve er­fa­rin­gen til at ob­ser­ve­re ele­ver­ne, og hvor­dan de får mest ud af un­der­vis­nin­gen. Nog­le ele­ver la­e­rer bedst ved at va­e­re uden­for og få mo­tion. An­dre ved at bru­ge de­res ha­en­der,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det vil si­ge, at nog­le ele­ver kan man sen­de uden­for og ’fan­ge’ ud­sagnsord, hvor de skal re­de­gø­re for,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.