FOLKESKOLE

BT - - NYHEDER -

NR.* 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 Det er vig­tigt at ty­de­lig­gø­re over­for ele­ven, at her op­fø­rer man sig or­dent­ligt og helt kon­kret for­kla­re, hvad det vil si­ge SKO­LE Vestb­jerg Sko­le Bra­end­gårds­ko­len Al­min­de-Vi­uf Fa­el­les­sko­le Bak­ke­sko­len Nør­re Nis­sum Sko­le- og Bør­ne­u­ni­vers Ting­ka­er­sko­len Aulum-Hod­sa­ger Sko­le Hads­und Sko­le Spjald Sko­le Ros­mus Sko­le Øl­god Sko­le Løg­stør Sko­le Nr Ut­trup Sko­le SCO­RE** 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 KOM­MU­NE Aal­borg Her­ning Kol­ding Kol­ding Lemvig Oden­se Her­ning Ma­ri­a­ger­fjord Ring­kø­bing-Skjern Syd­djurs Var­de Vest­him­mer­land Aal­borg * An­gi­ver land­s­pla­ce­rin­gen. Der er fle­re del­te plad­ser, så sko­ler­ne er ik­ke an­gi­vet med 1, 2, 3 og så frem­de­les. ** An­gi­ver hvor højt sko­lens ek­sa­mens­gen­nem­snit lig­ger over det FOR­VEN­TE­DE ni­veau – den så­kald­te so­cioø­ko­no­mi­ske re­fe­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.