GØR RI­STEN REN

BT - - NYHEDER -

Brug en stiv stå­l­bør­ste til at gø­re ri­sten ren. For at gø­re ren­gø­rings­ar­bej­det let­te­re kan stå­l­bør­sten mon­te­res på en bo­re- el­ler skru­e­ma­ski­ne.

Fjern ri­sten fra gril­len, før du be­gyn­der ren­gø­rin­gen, så der ik­ke en­der stålspå­ner i gril­len.

Hvis man bru­ger ren­gø­rings­mid­del til at ren­se ri­sten, kan det va­e­re sva­ert at få helt va­ek igen, og der­med kan det en­de i de gril­le­de mad­va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.