DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Zla­tan Ibra­him­ovic stop­pe­de på det sven­ske lands­hold ef­ter EM i 2016, men si­den de kva­li­fi­ce­re­de sig til VM, har den sven­ske stjer­ne­an­gri­ber fle­re gan­ge ud­talt, at han ger­ne vil tra­ek­ke i den blågu­le trø­je igen.

Det har få­et Dan­ske Spil til at sa­et­te od­ds på, hvor­vidt han rent fak­tisk bli­ver en del af den sven­ske VM-trup, men set med Zla­tan-bril­ler er der ik­ke op­løf­ten­de nyt fra de dan­ske od­ds­sa­et­te­re.

Så­le­des får man od­ds 2,50 på, at han bli­ver en del af VMtrup­pen mod blot od­ds 1,45 på, at han må bli­ve hjem­me.

»Zla­tan har ik­ke spil­let en land­skamp si­den EM 2016 og der­ved ik­ke va­e­ret en del af den trup, der kva­li­fi­ce­re­de Sve­ri­ge til VM. Fle­re me­di­er har rost det sven­ske lands­hold for at va­e­re en sta­er­ke­re og me­re sam­let en­hed uden Zla­tan«, si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.