1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get vig­tig kamp i bun­den af ra­ek­ken, hvor Ro­ch­da­le slet ik­ke kan ba­e­re så stort et fa­vo­rit­stem­pel. Først og frem­mest bli­ver det for­ment­lig en me­get nervøs kamp. Old­ham har be­vist, at de og­så kan spil­le re­sul­ta­ter hjem med nu tre uaf­gjor­te kam­pe i tra­ek mod øv­ri­ge hold fra bun­den af ra­ek­ken, og der­til kom­mer, at man var en mand i un­der­tal lør­dag i na­e­sten en halv­leg mod Pe­ter­bor­ough og der­for brug­te man­ge kra­ef­ter og nu oveni har mål­slu­ge­ren Ian Henderson i ka­ran­ta­e­ne. Me­get fin va­er­di på, at Old­ham kom­mer fra kam­pen med po­int.

Od­dset er fun­det hos YouBet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.