2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ne­de la­en­ge en sik­ker nedryk­ning for Depor­ti­vo, men to sej­re i tra­ek har skudt håb i li­vet om over­le­vel­se, og i den­ne kamp skal man ha­ve en god sej­rs­chan­ce. Se­vil­la er nem­lig ik­ke no­get stort ude­hold, og ef­ter de røg ud af Cham­pions Le­ague hand­ler de­res sa­e­son pri­ma­ert om po­kal­fi­na­len lør­dag mod Bar­ce­lo­na, så det er slet ik­ke uta­en­ke­ligt, at man spa­rer spil­le­re i den­ne kamp. Sik­kert er det, at Wis­sam Ben Yed­der har ka­ran­ta­e­ne, mens Si­mon Kja­er na­ep­pe bli­ver klar, mens Depor­ti­vo er i sta­er­ke­ste op­stil­ling. Gan­ske pa­ent od­ds på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bwin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.