Sejr til Bendt­ner og Ro­sen­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ale­xan­der Sø­de­r­lund score­de kam­pens en­li­ge mål, da Ro­sen­borg i af­tes på ude­ba­ne be­sej­re­de Bo­dø/Glimt i den bed­ste nor­ske ra­ek­ke. Bå­de Ni­ck­las Bendt­ner og Mi­ke Jen­sen spil­le­de he­le kam­pen –uden dog at gø­re no­get stør­re ind­tryk i en ja­evnt ke­de­lig kamp. GULDDRØMME Bra­si­li­en står med go­de chan­cer for at stry­ge helt til tops og vin­de sit sjet­te VM, når VM spil­les i Rusland den­ne som­mer. Det vur­de­rer fod­bold­leg­en­den Pelé, der selv var med til at vin­de VM tre gan­ge med Bra­si­li­en i 1958, 1962 og 1970.

Me­get står og fal­der med Pa­ris Saint-Ger­main-stjer­nen Ney­mar, der er ukamp­dyg­tig i om­kring en må­ned me­re, ef­ter han er ble­vet ope­re­ret i sin høj­re fod og an­kel.

Men Ney­mar skal nok nå top­for­men, me­ner 77-åri­ge Pelé.

»Vi ved ik­ke pra­e­cis, hvad der kom­mer til at ske, men jeg tror nok, at han skal kom­me i form til VM, da ska­den ik­ke er så al­vor­lig. Jeg hå­ber, at han vil ha­ve det sam­me held ved VM, som jeg hav­de,« si­ger Pelé.

Ney­mar var og­så en del af Bra­si­li­ens trup ved VM for fi­re år si­den på hjem­me­ba­ne, men ved den lej­lig­hed blev Ney­mar ska­det, så han ik­ke kun­ne del­ta­ge i se­mi­fi­na­len, som Bra­si­li­en tab­te 1-7 til Tys­klands se­ne­re ver­dens­me­stre.

Pelé for­ven­ter dog, at Bra­si­li­en den­ne gang er bed­re ru­stet un­der land­stra­e­ner Ti­te. »Jeg er fortrøst­nings­fuld, da Ti­te, den nye tra­e­ner, har haft tid til at sa­et­te hol­det op. Vi har en mas­se frem­ra­gen­de spil­le­re i Eu­ro­pa. Ud­for­drin­gen bli­ver at sa­et­te dem sam­men. Jeg tror, at vi vil få et godt hold til VM,« ly­der det fra Pelé. Bra­si­li­en er i grup­pe med Schweiz, Cos­ta Ri­ca og Ser­bi­en ved VM, der be­gyn­der 14. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.