Elev fryg­te­de la­e­rer­vi­kar

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VOLD OG TRUSLER hav­de ondt i ma­ven, for­di jeg ik­ke vid­ste, hvad der skul­le ske,« sag­de han. Na­eg­ter sig skyl­dig Iføl­ge ele­ven blev de straf­fet, når de la­ve­de fejl - blandt an­det ved at bli­ve slå­et over fin­gre­ne med en li­ne­al el­ler ved at bli­ve bun­det fast til bord­ben med gaf­ferta­pe. Og fejl var iføl­ge dren­gen uund­gå­e­li­ge, for­di la­e­rer­vi­ka­ren sat­te dem til at la­ve op­ga­ver, der var må­l­ret­tet ele­ver i 4. og 5. klas­se.

Der­u­d­over tru­e­de la­e­rer­vi­ka­ren iføl­ge dren­gen og­så ele­ver­ne med lus­sin­ger, hvis de sag­de no­get om det til an­dre.

Den 42-åri­ge la­e­rer­vi­kar nå­e­de kun at va­e­re an­sat på sko­len fra au­gust til ok­to­ber 2015, før han blev fy­ret. Først se­ne­re for­tal­te ele­ver­ne om vol­den, hvil­ket før­te til, at han nu er til­talt for i alt 29 for­hold.

Selv na­eg­ter han sig skyl­dig, for­kla­re­de han i ret­ten iføl­ge Ek­stra Bla­det.

»De se­ne­ste 14 må­ne­der har va­e­ret et hel­ve­de for mig. Jeg har al­drig lagt en hånd på no­gen. Hver­ken børn, en fugl el­ler en ed­der­kop,« si­ger han.

Dom­men i sa­gen ven­tes i slut­nin­gen af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.