Ung mand til­ta­les for 57 bran­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ankla­ge­myn­dig­he­den ved Østjyl­lands Po­li­ti har rejst til­ta­le mod en 24-årig mand, som an­kla­ges for at ha­ve på­sat 57 bran­de i Østjyl­land.

De fle­ste blev på­sat i Bra­brand, men man­den har iføl­ge til­ta­len og­så va­e­ret på spil i Vi­by, Åbyhøj og Tilst.

In­gen per­so­ner er kom­met til ska­de i de man­ge bran­de, men fle­re ste­der er der sket ska­der for fle­re hund­redt­u­sin­der kro­ner.

Det var en brand på Sø­dalsko­len i Bra­brand 21. ok­to­ber 2017, som end­te med at le­de po­li­ti­et på spo­ret af ger­nings­man­den, da der blev of­fent­lig­gjort en over­våg­nings­vi­deo fra sko­len med en ha­et­te­kla­edt per­son. Kort tid ef­ter hen­vend­te en bor­ger sig til po­li­ti­et, som men­te at gen­ken­de man­den på vi­deo­en.

Den 24-åri­ge har er­kendt at ha­ve på­sat bran­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.