Hvals­a­fa­ri på Azo­rer­ne

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ho­tel­let, ind­kvar­te­ring, vel­komst­mid­dag, mor­gen­mad og 3 ud­flug­ter på São Mi­gu­el med vo­res dansk­ta­len­de rej­se­le­der. Afrej­se fra Kø­ben­havn el­ler Bil­lund d. 7. au­gust og d. 4. sep­tem­ber 2018

På Azo­rer­ne vil du få op­le­vel­ser i sa­er­klas­se. Ef­ter blot 5 ti­mers flyv­ning an­kom­mer du til et me­get fro­digt og an­der­le­des eu­ro­pa­ei­sk rej­se­mål, hvor mas­se­turis­men end­nu ik­ke har gjort sit ind­t­og. Vi skal på hvals­a­fa­ri og 2-da­ges øtur. Med i pri­sen er...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.