KIF jag­ter ni mil­li­o­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KIF Kol­ding Kø­ben­havns hånd­bold­her­rer er hav­net i øko­no­mi­ske pro­ble­mer og jag­ter en pen­ge­ind­sprøjt­ning og en ny le­del­se in­den na­e­ste sa­e­son, skri­ver bå­de TV 2 Sport og Jyd­skeVest­ky­sten.

Hånd­bold­klub­ben hol­der ek­stra­or­di­na­er ge­ne­ral­for­sam­ling i dag, hvor det er et punkt på dags­or­de­nen at for­hø­je sel­skabs­ka­pi­ta­len med ni mil­li­o­ner kro­ner.

På dags­or­de­nen til den ek­stra­or­di­na­e­re ge­ne­ral­for­sam­ling er og­så at fin­de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

Iføl­ge Jyd­skeVest­ky­stens op­lys­nin­ger har en ra­ek­ke vel­vil­li­ge kre­di­to­rer ef­ter­gi­vet ga­el­den, så KIF får en mu­lig­hed for at byg­ge en ny for­ret­nings­mo­del op fra bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.