17. JU­NI 2016

BT - - NYHEDER -

Mai­len her er sendt fra byg­ge­le­der Hans Jør­gen Jen­sen til un­de­ren­tre­pre­nø­rer­ne i Anna Mee Al­ler­s­levs lej­lig­hed. Den vi­ser, at hånd­va­er­ker­ne blandt an­det er af­ha­en­gi­ge af, at køk­ken­fir­ma­et - som Anna Mee Al­ler­s­lev selv har be­stilt – bl.a. får mon­te­ret va­ske. Fle­re gan­ge må byg­ge­le­de­ren skri­ve ’kun hvis det er mu­ligt’, li­ge­som han i fle­re til­fa­el­de af­ven­ter svar fra Anna Mee Al­ler­s­lev. Li­ge­så kan der ik­ke fu­ges i ba­de­va­e­rel­set, før der kom­mer ’nye fli­ser i bad’. Iføl­ge Anna Me­es ad­vo­kat Bjar­ke Vej­by har Anna Mee Al­ler­s­lev selv ind­købt ’gulv- og va­eg­fli­ser’. Des­u­den er pri­sen på at ma­le tre køk­ken­vin­du­er ik­ke af­kla­ret. Der mang­ler ’pris fra ma­ler’ og ’svar fra Anna Mee’. På det her tids­punkt i pro­ces­sen får Anna Mee kom­pen­sa­tion i form af dag­bod på sy­ven­de uge på 1.427 kr. per ar­bejds­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.