Tv-sta­tion la­eg­ger ’Ro­se­an­ne’ på is ef­ter twe­et

BT - - TV -

Et ra­ci­stisk twe­et fra den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Ro­se­an­ne Barr får tv-sta­tio­nen ABC til at la­eg­ge tv-se­ri­en ’Ro­se­an­ne’ på is. Det op­ly­ser tv-sta­tio­nen iføl­ge me­di­et CNBC. Den po­pu­la­e­re sitcom blev i marts genop­li­vet ef­ter en pau­se på 21 år.

Al­le ni nye af­snit, der var plan­lagt i for­bin­del­se med den nye ud­ga­ve af se­ri­en, nå­e­de at bli­ve sendt på tv-sta­tio­nen. Men der kom­mer alt­så ik­ke fle­re nye frem­over.

»Ro­se­an­nes ud­ta­lel­se på Twit­ter er af­sky­e­lig, fra­stø­de­n­de og ha­en­ger ik­ke sam­men med vo­res va­er­di­er,« si­ger top­che­fen for ABCs un­der­hold­nings­af­de­ling, Chan­ning Dun­gey, i en pres­se­med­del­el­se.

Twe­e­tet fra Ro­se­an­ne Barr blev skre­vet tid­li­ge­re tirs­dag.

Her sat­te hun lig­heds­tegn mel­lem Va­le­rie Jar­rett, der var rå­d­gi­ver for den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Oba­ma, og en ba­by fra et ae­g­te­skab mel­lem Det Mus­lim­ske Bro­der­skab og film­se­ri­en ’Aber­nes pla­net’.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler und­skyld­te tirs­dag for sit twe­et og sag­de, at hun vil stop­pe med at bru­ge Twit­ter.

»Jeg er vir­ke­lig ked af at ha­ve la­vet en dår­lig jo­ke om hen­des (Va­le­rie Jar­rett, red.) politik og ud­se­en­de. Jeg bur­de ha­ve vidst bed­re. Til­giv mig – min jo­ke var ud­tryk for dår­lig smag, skri­ver Ro­se­an­ne Barr tirs­dag på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.