2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har ik­ke va­e­ret no­gen dans på ro­ser for Hol­land, si­den hol­det sik­re­de sig bron­ze ved VM 2014. Hol­det har mis­set to kva­li­fi­ka­tio­ner i streg, og har set sva­ge ud. Man har nu an­sat Ro­nald Ko­e­man, og i hans to kam­pe i spid­sen, så man bed­re ud. Ne­der­la­get il Eng­land var uhel­digt, og sej­ren mod Portu­gal på 3-0, kun­ne man slet ik­ke pil­le ved. Nu skal man op imod Slovaki­et, som mang­ler an­fø­rer Mar­tin Skr­tel, og er uden et par an­dre sta­er­ke spil­le­re. Det er en kamp, hvor Hol­land kan bru­ge kam­pen til me­re end Slovaki­et, og det bør kun­ne ses på ba­nen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.